Mijn Paerel Mijn Paerel Paerel login 1 Paerel login 2 Paerel login 3 Paerel login 4
Home
flash

Klachten Paerel Leven N.V. of Paerel Vermogensbeheer B.V.

Wij stellen het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht aan ons kenbaar maakt. Alleen dan kunnen wij immers proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het ons de kans om de service aan onze cliënten te verbeteren.

Hoe handelt u bij klachten?
  1. Klachten met betrekking tot de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van de levensverzekeringsovereenkomst of vermogensbeheersovereenkomst kunt u in eerste instantie voorleggen aan onze servicedesk via info@paerel.nl.
  2. Indien het contact met de servicedesk niet tot een gewenst resultaat leidt, kunt u een klacht indienen bij de directie van Paerel Leven N.V. of Paerel Vermogensbeheer B.V.. Een klacht kan schriftelijk, onder vermelding van naam, adres en cliëntnummer, gericht worden aan de directie.
  3. Bent u niet tevreden met het antwoord van Paerel Leven N.V. of Paerel Vermogensbeheer B.V.? Dan hebt u de mogelijkheid om de Ombudsman Financiële Dienstverleningen in te schakelen. Dit kan tot drie maanden na ontvangst van de beslissing van de directie van Paerel. De Ombudsman bemiddelt tussen u en uw levensverzekeraar of vermogensbeheerder. Alleen particuliere cliënten kunnen bij de Ombudsman terecht.
Tot slot de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening

Leidt de bemiddeling door de Ombudsman niet tot het gewenste resultaat? U kunt dan binnen drie maanden na de uitspraak van de Ombudsman het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening. Uw klacht moet dan wel gaan over een bedrag of belang van minstens € 100. Aan het indienen van een klacht bij de Ombudsman of bij de Geschillencommissie kunnen kosten verbonden zijn.

Contact

Wilt u meer informatie?
Dan kunt u ons bellen op onderstaande telefoonnummers of een e-mail sturen.

Paerel Leven
T: +31 (0)20 550 77 83
F: +31 (0)20 550 77 00

Paerel Leven
E: info@paerel.nl