Mijn Paerel Mijn Paerel Paerel login 1 Paerel login 2 Paerel login 3 Paerel login 4
Home
flash

Privacystatement

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en met de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In deze gedragscode zijn de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars. Meer informatie over deze gedragscode vindt u in de consumentensamenvatting die hiervan is gemaakt (zie www.verzekeraars.nl). Wij hebben onze verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Wij verwerken persoonsgegevens van u teneinde u adequaat van informatie te kunnen voorzien, voor het beoordelen en accepteren van u als toekomstige klant, voor het uitvoeren en afwikkelen van levensverzekeringsovereenkomsten en vermogensbeheerovereenkomsten, voor fraudebestrijding en om te kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen. Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens nodig. Bij sommige overeenkomsten kan worden gevraagd naar het eventuele strafrechtelijke verleden van een klant en/of naar de gezondheidstoestand.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens kent aan u bepaalde rechten toe met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. U heeft het recht ons een opgave te vragen welke gegevens van uzelf door ons worden verwerkt. Wij kunnen u verzoeken een kopie van een geldig legitimatiebewijs te overleggen. Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar uw mening onjuistheden, dan kunt u schriftelijk om aanpassing of wijziging van de gegevens verzoeken. U kunt dit verzoek richten aan de directie van Paerel Leven N.V. en/of Paerel Vermogensbeheer B.V., Herengracht 201, 1016 BE Amsterdam.

De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Paerel Leven N.V. en Paerel Vermogensbeheer B.V. staan onder toezicht van de De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Contact

Wilt u meer informatie?
Dan kunt u ons bellen op onderstaande telefoonnummers of een e-mail sturen. 

Paerel Leven
T: +31 (0)20 550 77 83
F: +31 (0)20 550 77 00

Paerel Leven
E: info@paerel.nl