Mijn Paerel Mijn Paerel Paerel login 1 Paerel login 2 Paerel login 3 Paerel login 4
Home
flash
Mededeling aan relaties van Paerel Vermogensbeheer

Met ingang van 28 november 2011 zijn alle activiteiten van Paerel Vermogensbeheer overgedragen aan Noordnederlands Effektenkantoor (NNEK). Voor vragen omtrent uw beleggingsportefeuille verwijzen wij u daarom naar:

NNEK
Westerkade 15-1
9718 AS Groningen
Telefoon: 088-5510 100
Fax: 088-5510 101
e-mail info@nnek.nl
www.nnek.nl 

Actueel


Brief aan relaties PaerelBetreft: Overname vermogensbeheeractiviteiten Paerel Vermogensbeheer
Klik hier voor de brief die aan de relaties verstuurd is.


Sluiting Paerel Funds Het bestuur van Paerel Funds heeft besloten tot het bijeenroepen van een  aandeelhoudersvergadering.

Aan de aandeelhoudersvergadering wordt voorgesteld om Paerel Funds en haar subfondsen te liquideren. In dit kader heeft het bestuur conform de statuten en het prospectus van het fonds besloten om Paerel Funds per 31 oktober jl. te sluiten voor toe- en uittreding.

Overname PaerelNNEK neemt de vermogensbeheerovereenkomsten van Paerel Vermogensbeheer over.
Klik hier voor het volledige persbericht.

Jaarverslag Paerel FundsHet getekende jaarverslag van de Paerel fondsen over het jaar 2010 is vanaf heden beschikbaar.
Klik hier om het jaarverslag te downloaden.